Adana Merkez Otelleri

Tüm Adana Merkez otelleri hakkında geniş bilgiler...

Adana Merkez Otelleri

Seyhan Nehri kenarında Çukurova Bölgesi'nin merkezi konumunda bulunan bir şehirdir Adana. Kuzeyinde Toros Dağları ve Kayseri, güneyinde Akdeniz bulunan Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Niğde illeri ile komşudur. Osmanlı Döneminde Yavuz Sultan Selim tarafından Mısır Seferi sırasında Osmanlı topraklarına katılmıştır. Ramazanoğlu Mahmut Bey'in, Yavuz Sultan Selim ile Mısır Seferine katılması ve Adana şehrinin anahtarını Ona vermesinden ötürü eyaletin yönetimi bir süre daha Ramazanoğulları'nın elinde kalmıştır. Daha sonraki dönemde Osmanlı Devleti'ne karşı isyan çıkaran Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa tarafından ele geçirilen şehir, Kütahya Anlaşması ile önce Mısır'a daha sonra Londra Antlaşması ile tekrar Osmanlı topraklarına katılmıştır.

Üretim ve ticaretin geliştiği Adana, ticaretin, köklü geçmişi ile tarihin merkezidir. İş görüşmeleri, toplantılar ve gezginlerin konaklama ihtiyaçlarını giderebilecekleri pek çok otel Adana Merkez'de bulunmaktadır.

Adana Merkez Otelleri Hakkında Bilinmesi Gerekenler

GEZİLECEK YERLER

Adana Arkeoloji Müzesi
Adana Arkeoloji Müzesi

Türkiye'nin en eski eserlerinin sergilediği ve bu eserlerle en geniş kapsamlı müzelerinden bir tanesi olan Adana Arkeoloji Müzesi, Neolitik, Kalkolitik, Bronz, Hitit, Yunan, Roma, Bizans, Selçuk ve Osmanlı devirlerine ait çok sayıda örnek olduğu gibi; bazı Asur, Fenike ve Ermeni eserleri müzede sergilenen eserler arasında ziyaretçilerle buluşmaktadır.

Adana Arkeoloji Müzesi, içinde barındırdığı eserleriyle gelen her misafirini tarihte yolculuğuna çıkarıyor. Adana'ya yapacağınız gezinizde tarihini öğrenmek isterseniz arkeoloji müzesini ziyaret etmenizde fayda vardır. 1970 yıllarda şimdiki binasına taşınan müzede, 17.000 adet arkeolojik eser ve 26.000 adet sikke bulunmaktadır. Adana Arkeoloji Müzesi'nde birçok medeniyetin izlerine rastlayacaksınız. Her köşesinde farklı bir zamana yolculuk yapabilirsiniz.

Adanaotellerinde tatil yapan misafirler fotoğraf çekip istedikleri gibi günlerini geçirebilirler,Adana otellerinde ulaşım imkanı için resepsiyon görevlileri sizlere yardımcı olacaktır.

Adana Etnoğrafya Müzesi

Adana il merkezinde, Kuru Köprü mevkiinde bulunan 1845 yılında yapılmış bir kiliseydi, terkedilmiş halde olan kilise binası 1924 yılından sonra müze olarak kullanılmaya başlanmıştır. 1972 yılında eserlerin yeni müze binasına taşınmasının ardından kilise restore edilmiş, 1983 yılında ise Adana Etnografya Müzesi'ne dönüştürülmüştür.

Bahçede sülüs, kufi ve nesih hatla yazılmış kitabe ve mezar taşları teşhir edilmektedir. Güney ve kuzey kısımda sade, sikke başlıklı, mecidiye tipi, kavuklu, fes ve barok başlıklı, 17. yy. dan kalma Osmanlı kadın ve erkek mezar taşları yer almaktadır.

Yörenin ileri gelen devlet adamlarından , Karaisalı Kaymakamı Hasan Fevzi Bey, Adana Defterdarı Sofyalı Mustafa Bey, Adana Askerî AlaybeyiAdnalıİbrahim Bey ,Adana Valisi Süleyman Paşazade Ahmet Paşa ve Orman Başmüfettişi Akif Efendi'nin mezar taşları da etnografya müzesinde bulunmaktadır.

Adanaotellerinde tatil yapan misafirler fotoğraf çekip istedikleri gibi günlerini geçirebilirler,Adana otellerinde ulaşım imkanı için resepsiyon görevlileri sizlere yardımcı olacaktır.

Adana Etnoğrafya Müzesi
Hasan Ağa Camii (Kethüda)
Hasan Ağa Camii (Kethüda)

Osmanlı dönemi klasik mimari özelliklerini taşıyan Hasan Ağa Camii 1558 yılında Abdullahoğlu Hasan Ağa tarafından yaptırılmıştır.

Rivayetlere göre cami planını Mimar Sinan hazırlamıştır. Tek şerefli minareye sahip Hasan Ağa Camii'nin ana kapısının kuzey cephesinde Lale devri dönemini andıran süslemeler vardır. Cami mihrabı ahşap yapıda olup renkli mermerle süslüdür. Caminin güney duvarında 1671 yılında Adana'ya gelen Evliya Çelebi'nin imzasını taşıyan bir yazıt bulunmaktadır. Dönem dönem restore edilen cami en son 1998 - 2004 arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilerek ibadete açılmıştır.

Adana Ulu Camii

16. yüzyılda Ramazanoğlu Halil Bey tarafından yaptırılan Adana Ulu Camii, Ramazanoğlu Camii olarak da isimlendirilmektedir. Ramazanoğlu Halil Bey ve Piri Mehmet Paşa ile Mehmet Paşanın iki oğlu caminin güneydoğusundaki 1541 tarihli türbede yatmaktadır. Sabancı Merkez Camii ibadete açılana kadar Adana şehrinin en büyük camisi olan Ulu Camii mimari yapısı olarak her ne kadar Osmanlı dönemi yapısı olsa da Memlüklü ve Selçuklu mimari özellikleri göstermektedir. 1998 yılındaki depremde zarar gören cami restore edilerek ibadete açılmıştır. Cami medrese, türbe, imaret, darül hadis, darül şifa, sıbyan mektebi gibi yapıları da içerir.

Adana otellerinde konaklayan misafirler bu tarihi yerleri ziyaret edebilirler, fotoğraf çekip istedikleri gibi günlerini geçirebilirler.

Adana Ulu Camii