Aydın Merkez Otelleri

Ege'nin öneml bir yerinde bulunan Aydın Merkez otelleri hakkında geniş bilgi...

Aydın Merkez Otelleri

Aydın, Türkiye'nin ege bölgesinde yer alan bir ilidir.Doğusunda Denizli, batısında Ege Denizi, kuzeyinde İzmir ve Manisa, güneyinde ise Muğla illeriyle çevrilidir.İlin denizden yüksekliği 64 metredir. Akdeniz ikliminin etkisi içerisindedir. 

Aydın il topraklarının büyük bölümünü dağlık alanlar oluşturur. Batı kesimindeki Akdağın 1891 m'ye erişen Aktaş Tepesi aydın ilinin en yüksek noktasıdır. Aydın ilinin, orta ve batı kesiminde verimli ovalar, kuzey ve güneyini dağlar ile çevrili Büyük Menderes Havzası üzerinde 8.007 km'lik bir alan üzerine kurulmuştur.

Aydın İlinin ekonomisi tarıma dayalıdır. Çalışan nüfusun ortalama yüzde 70'i tarım sektöründe çalışmaktadır. Tarıma uygun toprakların bir çoğu meyve üretmeye uygun, yüzde 40'ı bahçe tarımına geri kalanı ise sebze ve bağcılığa yer vermektedir. İhracata yönelik ürünler ağırlıktadır. Meyveciliğe ayrılan alanların büyük bölümünde zeytin, arta kalanında ise incir yetiştirilmektedir. Tarla olarak kullanılan toprakların büyük çoğunluğunda pamuk ve tütün başta olmak üzere, sanayi bitkileri ekilmektedir.İncir üretiminde ilk sıraları üstlenen Aydın ili , pamuk ve zeytin üretiminde de hatrı sayılır öneme sahiptir.Tütün üretiminde ise önem arz eden ilimiz Türkiye genelinde dokuzuncu sırada yer almaktadır.Aydın da, turizm tarımdan sonraki ikinci önemli gelir kaynağıdır. 

Aydın, tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra, turizm faaliyetlerinin de en yoğun olduğu bölgede yer almaktadır. Turizm açısından en önemli deniz kapısına sahip olması, Aydın'ı sektörün en gelişmiş illerinden biri haline getirmiştir. Buranın önemini artıran bir diğer unsur ise İzmir metropoliten alana çok yakın olmasıdır. 

Aydın Merkez Otelleri Hakkında Bilinmesi Gerekenler

GEZİLECEK YERLER