Talas Otelleri Bölgesinde En Çok Satılan Oteller

Talas Otelleri Toplam Otel Bulundu

Harita

Talas Otelleri

Talas otelleri hakkında detaylı bilgiler...

Talas Otelleri

Kayseri iline bağlı Talas, şehrin 5 büyük ilçesinden biridir. Melikgazi ile komşu olan ilçe dağlık ve engebeli bir arazi yapısına sahiptir. Kayseriye 7 km. uzaklıktaki ilçenin toplam nüfusu 55.509dur. İlçe, M.Ö. 1500lerde Mazaklar, M.Ö. 510larda Kapadokyalılar, M.Ö. 312de Kayrus, M.Ö. 335te İskenderin istilası, M.Ö. 37den 1107ye Romalılar, 1070de Alpaslanın Romen Diojeni yenerek Anadoluya egemen olmasıyla yöre Anadoluya gelen Türkmenlerin egemenliğine girer. Malazgirt Savaşından sonra Selçukluların eline geçen yöre, 1127 yılında Danişmentlilerden Emir Melik Gazinin eline geçmiştir. Anadolu Selçuklularından Kılıçarslan II. 1176 yılında Danişmentlilerden geri almıştır. Kayseri ve yöresi Alaaddin Keykubat zamanında önem kazanmıştır. 1244 yılında İlhanlı hücumlarına maruz kalan yöre, Moğol-İlhanlı valilerince idare edilmiş, bunlardan Emir Eratnanın Kayseride büyük bir beylik kurması üzerine 1343 yılında beyliğin merkezi olmuştur. Yavuz Sultan Selimin 1515te, İran seferi dönüşünde Osmanlı topraklarına katılmıştır.
I.Dünya Savaşı öncesinde Ermeniler de yörede yaşamış, Doğu Anadoludaki Ermeni baskınlarının sona erdirilmesinden sonra Talastaki Rum ve Ermeniler buradan göç etmek zorunda kalmışlardır. Giderlerken de yaşadıkları ev ve mahalleleri yakıp yıkmışlardır. Bu yüzden de Osmanlı döneminde zengin bir ticaret merkezi olan Talas harap bir duruma gelmiştir.Kurtuluş Savaşı sırasında 30 Ağustos l922 deki Büyük Taarruz sonunda esir alınan Yunan Ordusu Başkomutanı Trikopis ve kurmay heyeti Talasta misafir edilmiş, daha sonra da Yunanistana iade edilmiştir.Cumhuriyetin ilanından sonra Talaslı Türkler Ermeni ve Rumların harap ettikleri mahallelere yerleşmiş, eski evleri onarmışlardır. Bundan sonra da Talastaki harap olan yerler temizlenmiş ve yeniden yöre ticaret ve tarım merkezi haline getirilmiştir. Kayseri il merkezinin bir nahiyesi olan Talas 1987 yılında ilçe konumuna getirilmiştir.

Talas Otelleri Hakkında Bilinmesi Gerekenler

GEZİLECEK YERLER