Tunceli Otelleri

Doğuda Saklanmış Cennet; Tunceli otelleri...

Tunceli Otelleri

Ülkenin Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan Tunceli, Bingöl dağları ve Kaban Baraj Gölü arasında yer almaktadır. 8 ilçesi bulunan şehrin eski adı 'Dersim'ile ilgili iki hikaye anlatılır, bunlardan biri yörenin zengin maden yatakları sebebiyle Farsça 'Gümüş kapı'anlamına gelen bu ismin verildiği, diğeri ise bu ismin Der Simon adlı bir Ermeni'nin ardından verildiğidir. Hangisi doğrudur bilinmez ancak 25 Aralık 1935'e kadar yöre bu isimle anılmıştır.
Yöre tarihi çok eskiye dayanmaktadır. Hititler, Urartular, Makedonyalılar ve daha pek çok kültüre ev sahipliği yapmış olan Tunceli, 1071 Malazgirt Zaferi ile Türklere geçti. Bu dönemden itibaren Türk beylikler kontrolünde yönetilen bölge, 1839 yılında Tanzimat'ın ilanı ile Sancak haline getirildi ve Erzurum şehrine bağlandı. Cumhuriyetin ilanına kadar Erzurum'a bağlı olarak yaşayan hak, sancakların il olması ile ilgili karardan sonra Erzurum'a bağlı olmaktan çıkarak il haline dönüştü.Çemişgezek'te yapılan arkeolojik kazılar sonucu şehrin tarihine ait pek çok tarihi eser bulundu. Şehre yeterli ödeneğin çıkarılmaması sebebiyle çoğu eser müzeye alınamıyor, bulundukları yerlerde bırakılmış, tarihi yapılar da restorasyon olmaması dolayısıyla yıpranmaya terkedilmişti.Ancak son dönemde alınan karar bu eserlerin korunmasına yönelik: Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından şehrin bazı bölgeleri birinci derece sit alana olarak kabul edildi ve bu sayede ihtiyaç duyulan ödeneğin çıkartılması ve tarihi eserlerin koruma altına alınması hedefleniyor. Bugün hala gezilebilir halde olan tarihi yapılara Mahsume (Besime) Hatun Türbesi, Çelebi Ağa Camii, Sağman Camii, Kale Köyü Kalesi, Ferruh-Şad Bey Türbesi, Sungurbey Camii, Çemişgezek Kalesi örnek olarak verilebilir. Tunceli-Ovacık arasında yer alan Munzur Vadisi'nde kurulan Munzur Vadisi Milli Parkı, Türkiye'nin en büyük milli parklarından birisidir. Halkına ve aynı zamanda yerli turistlere hoş vakit geçirmek için tasarlanmış. Hayvanların doğal yaşamda olduğu kadar rahat olmaları için özel tasarlanan bitki örtüsü ve geniş arazisiyle dağ keçisi, kurt, boz ayı gibi pek çok hayvana ev sahipliği yaptığı gibi aynı zamanda sadece Munzur Dağları'nda yetişen Çan Çiçeği, Munzur Kekliği gibi bitkilerinde devamlılığını sağlıyor. Şehrin ikliminden kaynaklı olarak tarım alanları çok yaygın değildir, olan alanlarda da tahıl ürünleri yetiştirilmektedir. Dolayısıyla Tunceli'nin geçim kaynağının temelinde küçük baş hayvan besiciliği yer almaktadır. Yöresel sanatları arasında dokumacılık, dericilik ve çömlekçilik sayılabilir. Bu tarihi kültürlerine sahip çıkmak isteyen halk, özellikle halı tezgahlarının yaygınlaşması ve kültürün devam etmesi için kurslar veriyor. Yöresel lezzetlerini de es geçmemek gerek, ekşili malhuta çorbası, gömme, soğan dolması, nahna köftesi bunlardan sadece birkaçı.Okur yazarlık oranı da bir hayli yüksektir. Gençlerin eğitimine yüksek önem verildiği şehirde erkekler %92, kadınlarda ise %88'dir. Eğitim seviyesi Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki diğer illere nazaran daha yüksek olan şehir aynı zamanda Cumhuriyetçi olarak tanınmasıyla meşhur.

Tunceli Otelleri Hakkında Bilinmesi Gerekenler

GEZİLECEK YERLER