Zonguldak Otelleri Bölgesinde En Çok Satılan Oteller

Zonguldak Otelleri

Karadeniz'in Elmas Kenti; Ve Zonguldak otelleri...

Zonguldak Otelleri

Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Zonguldak Karadeniz'e kuzeyden ve batıdan kıyısı olan bir ildir. Bartın, Karabük, Bolu ve Düzce ili komşu konumundadır. Yaklaşık iki yüz elli bin nüfusa sahiptir. Tipik bir Karadeniz ikliminin yaşandığı şehirde her mevsim yağışlıdır. Yüksek yağışın bir getirisi olarak da orman bakımından zengindir. Aynı zamanda ülkemizin en zengin taş kömürü yataklarına sahip olması nedeniyle oldukça önemli bir şehirdir.
    Antik çağlardan bu yana yerleşim yeri olarak tercih edilen Zonguldak'ın ismi bu dönemlerde Sandrake'dir. Daha sonra bölgenin Türklerin eline geçmesi ile adının 'sazlık yer, bataklık' anlamlarını taşıyan 'zongalık' kelimesinden türetildiği görüşü hâkimdir. Farklı bir görüş ise şehrin isminin bazı Avrupa ülkelerinin bölgeye maden ocaklarını işletmek amacı ile gelmelerinin ardından buradaki maden bolluğunu görmelerinden dolayı 'Zone Guel Dock' olarak anılmasından geldiği yönündedir. Bölgenin geçmişi M.Ö. 2500 yıllarına kadar uzanmaktadır. Bölgenin ilk sakinleri Hattiler, Hititler ve Frigler olmuştur. Bu sürecin ardından Pers ve Makedonya İmparatorluğu hâkimiyetlerinin sahne olduğu Zonguldak yine Perslerin desteği ile kurulan Pontus Rum Devleti'nin de bir parçası olmuştur. Roma İmparatorluğu'nun bu devleti yıkması ardından yine el değiştiren şehir Roma'nın ikiye bölünmesi ile Bizans'a bağlı hale gelmiştir. Bu dönemde Hristiyanlığın yayılmaya başladığı ilk yerlerden birisi olması açısından oldukça önemli bir konuma gelmiştir. Bu dönemde kullanılan ve günümüzde de görülebilen Kutsal İbadet Mağaraları'nda İsa'nın havarilerinden olan Adreas tarafından ilk ayinler düzenlenmiştir. Binli yıllarda Selçuklular, Cenevizliler ve Candaroğulları arasında el değiştiren Zonguldak Fatih Sultan Mehmet tarafından kesin olarak Osmanlı Devleti'ne katılmıştır. Osmanlı Devleti döneminde, 1800lü yılların ortasında bölgede ilk kömür bulunmuş ve ocaklar açılmaya başlanmıştır. Zonguldak liman kenti olarak da 1.Dünya Savaşı'nda önemli rol oynamıştır. Bu dönemin ardından da 21 Haziran 1920 yılında işgalden tamamen kurtulmuştur. Bu kadar medeniyetin ardında bıraktığı onca eser Zonguldak sınırları dahilinde oldukça iyi korunmuş bir şekilde günümüze ulaşmıştır.
    Zonguldak ilinin ekonomisi sanayi ve madenciliğe dayalıdır. Bölgedeki zengin taş kömürü yatakları ve bunların işlenmesi üzerine kurulu olan tesisler ile ekonomi oldukça gelişmiştir. Zonguldak ilinin maden ve sanayiden sonraki en büyük ekonomik faaliyeti de limandan gelmektedir.  Kent ekonomisinde tarım, hayvancılık ve ormancılık da etkilidir. Ormanların geniş bir alan kaplaması ve arazinin engebeli olması nedeniyle tarım faaliyetleri zordur ancak buna rağmen başta tahıl olmak üzere çeşitli sebze ve meyve üretimi yapılmaktadır. Ormanların geniş yer kaplaması nedeniyle de ormancılık faaliyetleri yaygındır. Meraların azlığına rağmen hayvancılık faaliyeti gelişmiştir. Ülkemizde her ilin meşhur bir yiyeceği olsa da Zonguldak denince akla kömür gelir ve Zonguldak çıkarttığı kara elmasın aksine Karadeniz'in en göz alıcı elması olarak ziyaretçilerini beklemektedir.

Zonguldak Otelleri Hakkında Bilinmesi Gerekenler

GEZİLECEK YERLER