Vize İşlemleri İçin: 0 232 218 11 66
Yunanistan Vize Bilgileri (Aile Ziyareti)

Yunanistan Vize Bilgileri (Aile Ziyareti)

*Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış Schengen Vizesi Başvuru Formu. 
    
*Geçerli pasaport (son 10 yıl içerisinde alınmış, en az 2 sayfası boş, Schengen alanını terk etmeyi düşündüğünüz tarihten itibaren en az 90 gün daha geçerli olan).
*Pasaportun resimli sayfasının ve işlenmiş tüm sayfalarının fotokopileri (eski pasaportunuz mevcut ise son 3 yıla ait Schengen Vizelerinin fotokopileri, giriş çıkış kaşeleri dahil).
*Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
*2 adet biyometrik fotoğraf, arka fonu beyaz, 3,5 cm x 4,5 cm boylarında, yetişkinler için son 6 ay, 12 yaş altı çocuklar için son 3 ay içerisinde ve gözlüksüz olarak çekilmiş. (Sitedeki fotoğraf özellikleri kısmından ulaşabilirsiniz )
*Seyahat süresini kapsayan, teminat limiti en az 30.000 Euro olan ve Schengen ülkelerinde geçerli antetli kağıda basılmış, ıslak imzalı kaşeli seyahat sağlık sigortasının orijinali. Seyahat sağlık sigortasında, ‘Vefat halinde cenazenin defni veya yurtdışından nakil giderleri poliçede belirtilen şekilde karşılanır’ maddesi veya bu maddenin içeriğinin genişletilmiş hali bulunmak zorundadır.

Ulaşım ve Konaklamaya İlişkin Belgeler:
Gidiş-dönüş uçak/tren/otobüs/feribot bileti rezervasyon belgesi. Biletler barkodlu olmalı veya rezervasyon numaraları veya PNR numaraları görünmeli. (Orijinal bilet talep edilebilir.)
Otel Rezervasyonu tarihler bilet ile uyumlu olmalı ve yapılacak olan ödeme miktari mutlaka gözükmelidir. (Ödeme makbuzu istenebilir.)
Turla seyahat edilecekse, tur programı, ulaşımın gerçekleşeceği aracın sigortası, ruhsatı, taşıt kartı, B1/B2 belgeleri, şoförlerin ulusal ve uluslararası sürücü belgeleri ile geçerli vize fotokopileri, tüm yolcuların listesi, tüm otel rezervasyonları talep edilir. Otel rezervasyonlarında başvuru sahiplerinin isimleri gözükmelidir.
    
-Seyahat araba ile (şahsa ya da şirkete ait) gerçekleşecek ise: Ruhsat fotokopisi ve fotokopi üzerine ruhsat sahibinin seyahat planını açıklayan yazısı ve aracı kullanacak kişiye ait uluslararası ehliyet fotokopisi. (Araç başvuru sahibine ait değilse; kişinin aracı kullanabileceğine dair noter onaylı vekaletname sunulmalıdır). Araca ait yeşil sigorta talep edilebilir.
-Seyahat tekne ile gerçekleşecek ise: Tekne başvuru sahibine veya aile bireylerine ait ise, bağlama kütüğü ya da tonilato belgesi, teknenin geçerli sigortası, kaptana veya tekneyi kullanacak kişiye ait kaptanlık belgeleri ve vize fotokopisi. Bağlı olduğu marinadan, orda bulunduğuna dair yazı sunulmalıdır. Ek olarak tekne sahibinden davet yazısı gerekmektedir. Ayrıca tekne kiralık ise ek olarak kira sözleşmesi sunulmalıdır.
-Seyahat tekne ile gerçekleşecek ise: Tekne başvuru sahibine veya aile bireylerine ait ise, bağlama kütüğü ya da tonilato belgesi, teknenin geçerli sigortası, kaptana veya tekneyi kullanacak kişiye ait kaptanlık belgeleri ve vize fotokopisi. Ek olarak tekne sahibinden davet yazısı gerekmektedir. Ayrıca tekne kiralık ise ek olarak kira sözleşmesi sunulmalıdır.
    
BELEDİYE DAVETİYESİ: Yunanistan’daki davet eden şahıstan 3 aydan eski olmayan, tamamen doldurulmuş ve belediye tarafından tasdiklenmiş orijinal (ıslak imzalı ve kaşeli )davetiye. Ayrıca davet gönderen kişinin vergi beyanı, kimlik fotokopisi ve ikametgah belgesi sunulması zorunludur.
NOT: Davetiye sadece konaklama yerine geçmekte olup başvuru sahibinin ulaşım evraklarını eksiksiz olarak sunması gerekmektedir.

Meslek Belgeleri:
    
ÇALIŞANLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER: 
Şirketin antetli kağıdına yazılmış, kişinin pozisyonunu, işe başlama tarihini, maaşını, izinli olduğu süreyi ve dönüşünde işe devam edeceğini teyit eden mektup (orijinal olmak zorunda).
Son 3 aylık, ıslak imza ve kaşeli maaş bordrosu (ıslak imza ve kaşeli), işe giriş bildirgesi, detaylı 4A hizmet dökümü ( detaylı, e-devletten kare barkodlu).
İşe yeni başlanması durumunda, daha önceki iş yerine ait bilgiler ve maaş bordroları ek olarak sunulabilir.
    
Çalıştığı iş yerinin güncel Ticaret Odası Kaydı, Sicil Gazetesi Kopyası, Vergi Levhası, İmza Sirküleri, Faaliyet Belgesi (Bütün işyeri evraklarının son 6 ay içinde alınmış olması gerekmektedir.) Sözleşmeli çalışan ise: Belirtilen evraklara ek olarak sözleşme fotokopisi gerekmektedir.
    
KAMU ÇALIŞANLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:
Çalıştığı resmi kurumun antetli kağıdına yazılmış seyahat amacını, ne kadar zamandır bu kurumda çalıştığını, maaşını, izinli olduğu tarihleri ve bu iznin ücretli ya da ücretsiz olduğunu belirten yazı (orijinal), kimlik kartı ve fotokopisi (çalıştığı kurumun). Son 3 aylık maaş bordrosu, SGK 4C hizmet dökümü ( detaylı, e-devletten kare barkodlu).
    
ŞİRKET SAHİPLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER: 
Şirketin Ticaret Odası Kaydı, Sicil Gazetesi Kopyası (ortak olarak kişinin isminin geçtiği), Vergi Levhası, İmza Sirküleri, Faaliyet Belgesi (bütün işyeri evraklarının son 6 ay içinde alınmış olması gerekmektedir). Ayrıca şirketin antetli kağıdına yazılmış, ıslak imzalı, kaşeli, orjinal dilekçe.
Şirket son 2 sene içinde kurulmuş ise 4A/4B/4C hizmet dökümleri (detaylı ve kare barkodlu).
    
ÇİFTÇİ İÇİN GEREKLİ BELGELER: 
Ziraat Odası tarafından verilen güncel çiftçi belgesi
EMEKLİ İÇİN GEREKLİ BELGELER:
Emekli maaşını gösterir son 3 aya ait banka hesap özeti (ıslak imza ve kaşeli). Varsa Emekli Kimliği fotokopisi.
    
ÖĞRENCİLER İÇİN GEREKLİ BELGELER:
Son 6 ayı aşmamış güncel tarihli e-devletten alınmış kare barkodlu öğrenci belgesi, e devlet erişimi bulunmayan öğrenciler için (18 yaş altı)okuldan izin yazısı (orijinal)
Ayrıca sponsorun tüm evrakları dosyaya eklenir (sponsor kendisi başvuru yapıyor gibi). Sponsordan masrafların kendisi tarafından karşılanacağını belirten dilekçe, Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (sponsor olarak öncelikle ebeveynlerin, daha sonra diğer birinci derece yakınların evrakları istenir; eğer bu kişilere ait herhangi bir evrak sunulamıyorsa farklı bir kişinin sponsorluğu kabul edilebilir - yakınlık varsa nüfus kayıt örneği ile belgelenmelidir).
ÇOCUKLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER:
Çocukların sponsorlarının tüm evrakları dosyaya eklenir (Sponsor kendisi başvuru yapıyor gibi tüm evraklar, sponsorluk dilekçesi ve yakınlığın nüfus kayıt örneğiyle belgelenmesi istenir).
    
Boşanmış çiftler için: çocuğun velayetini gösteren mahkeme kararının orijinali ve her iki ebeveynden noter tasdikli muvafakatname gerekmektedir.
    
EV HANIMI İÇİN GEREKLİ BELGELER:
Başvuru sahibi evliyse, masraflarının eşi tarafından karşılanması durumunda sponsor olan eşin tüm evrakları, sponsorluk dilekçesi ve Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği eklenmelidir. (Yolcunun evraklarında soyadı farklılığı olması durumunda: Farklı soyadının nedeni evlilik ise evlilik cüzdanı fotokopisi, boşanma ise boşanma evrakının fotokopisinin dosyaya eklenmesi gerekmektedir)
ÇALIŞMAYANLAR İÇİN GERELİ BELGELER:
Çalışan eşe/ebeveyne/yakına ait, mesleki ve maddi belgeler ile masrafların karşılanacağına dair dilekçe. (sponsor kendisi başvuru yapıyor gibi tüm evraklar istenir, yakınlık varsa Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğiyle belgelenmelidir)

MADDİ BELGELER:
Ekonomik durumunuzu belirten belgeler: Son 3 aylık, bakiyeli, ıslak imza ve kaşeli, basvuru sirasinda son 15 gun içerisinde alınmış, güncel banka hesap dökümü (ıslak imzalı ve kaşeli olmalıdır ve banka sübesinden ımza sirküleri sunulmalıdır). (Banka dökümü başvuru sahibine ait olmalıdır - sponsor varsa sponsora, iş amaçlı başvuru ise ve masrafların şirket tarafından karşılanacağını belirten dilekçe varsa şirkete ait olabilir).

GEREKLİ DİĞER BELGELER:
Tüm yetiskin başvuru sahiplerinden 4A hizmet dökümü istemektedir (e-devletten alınabilir).
Başvuru sahibi tarafından yazılan seyahat amacını belirten dilekçe. (Seyahat masrafları başkası veya ebeveyn tarafından karşılanıyor ise karşılayan kişi tarafından yazılan dilekçe).
Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (kendi bilgilerinize ek olarak anne, baba, kardeş, eş ve çocuklarınızın, yani kısaca diğer aile bireylerinin doğum yerlerinin ve doğum tarihlerinin liste halinde gözükmesi gerekmektedir. Açık adres bilgileriniz ‘Yerleşim Yeri’ ibaresinin yanında görülebilmelidir. 

Kişi yerleşim yeriyle ilgili yakın tarihli bir değişiklik yaptıysa yaşadığı yere ait tapu veya noter onaylı kira sözleşmesi ve ek olarak ikametin bulunduğu yere ait, elektrik veya su faturalarını sunmalıdır.
Tarihçeli Adres Raporu Belgesi tüm başvuru sahiplerinden talep edilmektedir. (e devletten temin edilebilir.)


Evlendikten sonra soyadı değişikliğine maruz kalan kişilerin kızlık soyadının ve yabancı uyruklu veya çifte vatandaşlığı olan kişilerin diğer vatandaşlık bilgilerinin açık ve anlaşılır bir biçimde eksiksiz olarak gözükmesi gerekmektedir.

Yurda giriş/çıkış belgesi. ( E-devletten veya emniyetten alınmalıdır). Çocuklar için Emniyet Müdürlüklerinden temin edilebilir.
Protokol belgesi.
Başvuru sahibi Yabancı Uyruklu ise:

Türkiye Cumhuriyeti’den almış olduğu geçerli iznini veya varsa geçerli çalışma iznini sunması gerekmektedir.
    
Ek Durumlar :
Yunanistan operasyonu 18 yaş altı başvuru sahipleri için “Tek başına başvuru yapacak ise, her iki ebeveynden noter tasdikli muvafakatname gerekmektedir. Eğer bir ebeveyn, çocuğuyla beraber başvuruda bulunuyorsa (diğer ebeveyn başvuruda bulunmuyorsa), başvuruda bulunmayan ebeveynden noter tasdikli muvafakatname gerekmektedir. (Ebeveynlerden birinin ya da her ikisinin geçerli vizesi bulunması durumunda -çocukla beraber vize başvurusunda bulunulmadığı sürece muvafakatname sunulmalıdır. Örnek olarakta aşağıdaki gibi bir metin noter tarafından yazılmalı ve tastiklenmelidir.

Çocuk yalnız seyahat ediyor ise: “Mutlaka tek gidiyor tek seyahat edebilir” şeklinde yazmalı.
Anne veya Babadan biri ile seyahat ediyorsa: “..... T.C. Kimlik numaralı Babası (isim ve soyad) ve/veya ..... T.C. Kimlik numaralı Annesi (isim ve soyad) ile vize başvurusunda bulunmaya ayrı ayrı / ve/ veya bizlerden biri ile gerek annesi / gerek babası ile ve / veya tek başına seyahat edebilir yurtdışına çıkmasına vize almasına muvafakatımızın bulunduğunu beyan ederiz.”
Şahısla gidiyorsa : Anne ve Babanın muvafakatı ile “Başvuru sahibi ile seyahat eden kişinin bilgileri verilerek (isim, soyad ve mutlaka TC Kimlik numarası) ve varsa akrabalık bağı belirtilerek (amca,dayı,hala vb.) kişi ile ve / veya tek başına yurtdışına çıkmasına vize almasına muvafakatımızın bulunduğunu beyan ederiz.” şeklinde bir metin istenmektedir.

Eş Yunan Vatandaşı ise:
Eğer başvuru sahibinin eşi Yunan Vatandaşı ise, başvuru sahibi bunu kanıtlamak için aşağıdaki evrakları sunmalıdır;
Eşinin pasaport veya kimliğinin aslı ve fotokopisi,
Evlilik cüzdanı.
Eşlerin evlilikleri Yunanistan’da bildirildi ise, evliliklerini bildirmiş olduklarına dair Yunanistan’dan alınan nüfus kayıt örneği (son 6 ay içerisinde alınmış) ve Türkiye’den alınan Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
Eşlerin beraber seyahat ettiğine dair belge (Örn: bilet vb).
Eş Avrupa Birliği ülke (Yunanistan dışında) veya İsviçre Vatandaşı ise :
Başvuru sahibinin eşi AB ülkesi vatandaşı veya İsviçre vatandaşı ise, başvuru sahibi bunu kanıtlamak için aşağıdaki evrakları sunmalıdır;
Eşinin pasaport veya kimliğinin aslı ve fotokopisi,
    
Evlilik cüzdanı.
Eşlerin beraber seyahat ettiğine dair belge (örn: bilet vb). İndirimden yararlanabilmeleri için eşleriyle beraber seyahat ediyor olmaları gerekmektedir.
Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği; Eğer nüfus kayıt örneğinde yabancı uyruklu kişiyle evlidir ibaresi yok ise, başvuru sahibinin eşinin bağlı bulunduğu konsolosluk veya elçilikten evliliklerini gösteren resmi belge alması gerekmektedir.
Avrupa Birliği vatandaşı eş Bulgaristan vatandaşı ise ve pasaportundaki ismi ile Türkiye’deki ismi aynı değilse; Nüfus müdürlüklerinden alınan isim denklik belgesi talep edilir.
AB vatandaşı eşi olan kişilerin indirimden yararlanabilmeleri için eşleriyle beraber seyahat ediyor olmaları gerekmektedir.