OTEL, BÖLGE, TEMA ARA

SONUÇLARI FİLTRELE

Kişi Başı Fiyat Aralığı
Alt Bölgeler
Konsept
Otel Özellikleri
Spor & Sağlık & Eğlence
Çocuklara Özel
Otel Türleri

Sarıyer Bölgesindeki Popüler Oteller

Sarıyer Otelleri

Sarıyer Gezilecek Yerler
Ali Kethüda Cami

Ali Kethüda Cami Yenimahalle Caddesi üzerinde bulunan Ali Kethüda Cami II. Mustafa zamanında sadrazam kethüdası olan Ali Efendi tarafından yaptırılmıştır. Yapı 19.Yüzyılın ortalarında yenilenmiştir. İlk yapıldığında, deniz kıyısında yer aldığı, zamanla kıyının doldurulması sonucu biraz daha içeride kaldığı tespit edilmiştir.Cami dikdörtgen bir alana yayılmakta olup, yığma taş duvar ve ahşap çatı ile örtülüdür. Caminin, kapalı bir son cemaat yeri ve harimi bulunmaktadır. Cümle kapısı kuzeyde, mihrap ekseni üzerindedir. Ana mekân, sekizgen kesitli, pilastr başlıklı yedişer ahşap sütunla derinliğine üç nefe ayrılmıştır. Üst katta batı yönündeki pencerelerden beş tanesi kapı olarak kullanılmakta, bu açıklıklardan son yıllarda yapıya eklenen kadınlar bölümüne geçilmektedir. Kuzeydeki ana girişten başka, doğu duvarında bir yan giriş bulunmaktadır. Duvarlar dışarıdan, kesme taş örgüsüne benzer şekilde taraklı mozaikle kaplıdır. Bütün cephelerde iki sıra halinde, dikdörtgen açıklıklı ve kesme taş söveli pencereler sıralanmaktadır. Kuzeybatı köşesindeki minarenin, yapı kitlesi içine gömülü kaidesinin kuzey yüzünde, diğer pencerelerle aynı boyutta üst üste iki sağır pencere vardır. Kesme taştan inşa edilmiş, silindir gövdeli minare, birçok geç devir örneğinde olduğu gibi, yine kesme taştan, soğan kubbe biçiminde bir külahla son bulmaktadır. Caminin kuzeydoğu köşesinde, basık bir kitle halinde abdest mekânları yer almaktadır.

Rumeli Feneri

Rumeli Feneri Rumeli Feneri, İstanbul Boğazı nın Karadeniz e açıldığı kuzey kısmında, İstanbul Boğazı nın Rumeli yakasında bulunmaktadır. Fenerin bulunduğu bölge ile ilgili en eski kaynak Argonatlar a dayanmaktadır.Mitolojiye göre altın postu bulmak için Karadeniz e doğru kürekli gemilerle yola çıkan Argonatlar buraya da uğramışlardır. O çağda kıyıdan 100 m. kadar açıkta yer alan çarpışan kayalıklar diye bilinen Simplegat kayaları aralarından geçen gemileri birbirlerine çarparak yutarlarmış. Argonatlar bu kayalıklardan geçmek için yanlarında getirdikleri kuşları kayalara yaklaşınca serbest bırakmışlar kuşların hareketinde çarpışan kayalıklar bir daha açılarak birbirlerine vurmak üzere iken Argonatlar gemilerini bu kısa andan yararlanarak geçirmişler. Yine mitolojiye göre onlara bu fikri bugünkü Garipçe de oturan ve lanetlenmiş Kral Phineas kendisini Harpilere karşı savundukları için vermiştir.Rumeli Fener i 1583 onarıldığı eski kayıtlar da yazmaktadır. Bunlara göre Fener in yüksekliği 120 basamak olup, üzerinde etrafı camlarla kaplı 12 pencereli bir odası varmış. Ortada etrafında halka şeklinde sıralanmış fitilleri bulunan yağ dolu kap, geceleri tutuşturularak ışık vermesi sağlanıyormuş.Günümüzdeki fenerin yapılma amacı; 1855 deki Kırım Savaşı sırasında Fransız ve İngiliz savaş gemilerinin İstanbul Boğazından Karadeniz e çıkarmalarını kolaylaştırmaktı. Açılışı Mayıs 1856 da yapılan fener, Anadolu Feneri ile birlikte hizmete girmiştir.Fener deniz seviyesinden 58 m. yüksekliktedir. Işığı ise 18 mil uzaktan bile seçilebilmektedir. Fener kulesi 30 m. yükseklikte olup yukarıya doğru daralan üç kademe şeklindedir. Fenerin yer aldığı tepeliğin altında ise bir balıkçı barınağı bulunmaktadır.